Valoració dels 365 primers dies de legislatura municipal - CiU La Rella núm. 34 (Juliol 2016)

Dijous, 28 de juliol de 2016 a les 13:20

Diu un proverbi africà que “si vols anar ràpid vés sol, si vols arribar lluny vés acompanyat” i segurament aquest proverbi ens serviria per donar la nostra valoració com a grup municipal d’aquest primer any de legislatura.
Ser set regidors amb competències al govern municipal ens permet plantejar-nos fites més ambicioses, però ens obliga també a un major debat dintre de l’equip de govern. Un debat que des del nostre grup ens ha agradat fer-lo sempre d’igual a igual amb la resta de grups, perquè entenem que així ha de ser i perquè totes les opinions han de tenir el mateix pes dintre d’un equip de govern unitari.
En aquest sentit ens mostrem molt satisfets que entre els set regidors hàgim definit ja una programa d’actuació municipal (PAM) que ha ser servir perquè cada regidoria tingui clar quin full de ruta col·lectiu ens plantegem pel que queda de legislatura. Un PAM que s’ha fet de manera totalment transversal entre regidories i amb aportacions per part de cada grup municipal.
Un desig cara als propers 365 dies de legislatura? Que de mica en mica anem deixant enrere la dicotomia “nosaltres/ vosaltres” per interioritzar que només el “nosaltres” és capaç de fer-nos arribar tan lluny com ens vulguem proposar.

Darrera actualització: 28.02.2017 | 13:21