El ple municipal aprova iniciar els tràmits per a la contractació de les obres del nou Espai Cobert

Dimarts, 29 de gener de 2019 a les 00:00

El ple municipal celebrat ahir dilluns 28 de gener va donar llum verda a la licitació de les obres del nou Espai Cobert de Tavèrnoles d'acord amb el projecte redactat per l'arquitecte David Oliva.

L'obra presenta un pressupost base de licitació de 168.843,64 € i un termini màxim d'execució de 5 mesos. Amb l'inici del tràmit de licitació les empreses interessades podran fer la seva oferta a través del perfil del contractant de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tavèrnoles, d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars que també es van aprovar en el ple.

Els altres punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació definitiva del projecte de la nova xarxa d'abastament d'aigua al sector de "El Raurell" després de resoldre una al·legació que es va presentar. També es van aprovar els annexes del 2019 del conveni amb el Consell Consell Comarcal d'Osona de diferents programes de l'àrea d'atenció a les persones, així com la delegació a la Diputació de Barcelona de la recaptació del nou preu públic per al manteniment de les franges de protecció al voltant d'ubanitzacions i nuclis de població.

Finalment el ple va aprovar l'increment de conceptes retributius del personal al servei de l'administració i membres de la corporació per al 2019 d'acord amb el RDL 24/2008 de 21 de desembre, que suposa un increment del 2,25% de les retibucions salarials.

Darrera actualització: 29.01.2019 | 09:56