El ple municipal aprova un projecte que ha de permetre fer arribar la fibra òptica fins a Fussimanya

Dimarts, 24 de juliol de 2018 a les 00:00

El ple municipal de dilluns 23 de juliol va aprovar per unanimitat el projecte exectiu de desplegament de la microinfraestructura per a allotjar fibra òptica a l'interior de les conduccions d'aigua potable del municipi, i que permetria connectar l'actual xarxa troncal de fibra òptica fins al sector de Fussimanya passat pels tres dipòsits d'aigua municipal de Tavèrnoles. El projecte ha estat redactat per Localret i l'obra té un pressupost de 104.567 €.

El ple va donar compte també de les resolucions dictaminades i de l'estat d'execucio trimestral del pressupost. Es va aprovar el Compte General de l'exercici 2017 així com també el Compte de Patrimoni del 2017.

Altres punts destacats del ple van ser l'aprovació de la xifra del padró, establint-se en 320 habitants a 1 de gener de 2018, l'aprovació d'un conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans en concepte d'acordar un preu públic extraordinari, i l'aprovació de modificació l'agrupació de municipis pel que fa al servei de Secretaria-Intervenció acordant separar-se de Sant Sadurní d'Osormort per agrupar-se Tavèrnoles amb Vilanova de Sau.

Pel que fa a altres punta es va aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tavèrnoles, la pertinent modificació de plantilla de personal, i finalment l'increment retributiu vinculat als Pressupostos Generals de l'Estat.

Els últims punts van ser l'aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria del 2017 elaborat per l'Organisme de Gestió Tributària, i l'aprovació inicial de modificació del catàleg de masies de Tavèrnoles per incorporar-hi 5 masies que en el seu moment n'havien quedat excloses al trobar-se en sól urbanitzable dintre les antigues normer subsidiàries; aquestes masies a incorporar al catàleg són: El Regur, l'Horta Vila, El Foquers, La Garriga i La Casanova del Raurell.

Darrera actualització: 24.07.2018 | 12:56