Nota informativa sobre l'atenció presencial a les oficines municipals

Dilluns, 16 de març de 2020 a les 00:00

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19 ,es pren com a mesura extraordinària per garantir la seguretat i salut de la ciutadania, la suspensió temporal de l’atenció presencial en les oficines de l’Ajuntament.

L’atenció es continuarà prestant a través dels següents canals:

Us recordem que d’acord amb la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

La intenció d’aquestes mesures son per contenir la propagació incontrolada del COVID-19 (CORONAVIRUS) i el col·lapse del sistema de salut.

Des de l’Ajuntament volem transmetre un missatge de confiança en el nostre sistema de salut però necessitem la col·laboració de tota la ciutadania per fer front a aquest situació que estem vivint.

Us agraïm la comprensió per part de tota la ciutadania d’aquestes mesures excepcionals amb l’únic objectiu d’aconseguir el bé individual i col·lectiu.

Cal recordar que es demana fer un ús responsable del telèfon 061 i trucar a l’Atenció Primària per a qualsevol dubte. En cas d’emergències greus i de risc vital, cal trucar al 112. Al mateix temps es pot consultar tota la informació actualitzada al web del Departament de Salut (http://canalsalut.gencat.cat) i al web de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 16.03.2020 | 09:31