Ple municipal de cartipàs el proper dilluns 15 de juliol

Dimarts, 9 de juliol de 2019 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió extraordinària, el dilluns dia 15 de juliol de 2019 a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

1.- Coneixement de les resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments.

2.- Aprovació del règim de sessions ordinàries del Ple.

3.- Aprovació de la constitució dels grups municipals.

4.- Aprovació de la designació de representants en òrgans col·legiats.

5.- Aprovació de la Comissió especial de comptes.

6.-Aprovació de l'establiment de règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

7.- Aprovació Compte de patrimoni exercici 2018.

8.- Aprovació de la xifra oficial d'habitants.

9.- Adjudicació del contracte d'obres de desplegament de la microinfraestructura per a allotjar fibra òptica a l'interior de les conduccions d'aigua potable.

10.- Aprovació de la convocatòria de nomenament de Jutge/essa de pau.

11.- Aprovació de la proposta de festes locals. 

Darrera actualització: 09.07.2019 | 12:40