Ple municipal ordinari el proper dilluns 28 de gener

Dimecres, 23 de gener de 2019 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns dia 28 de gener de 2019 a les 20:00h, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de sessions anteriors.

2.- Donar compte de les resolucions.

3.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.

4.- Aprovació definitiva del projecte “Nova xarxa d’abastament d’aigua a disseminats de Tavèrnoles -sector el Raurell-”.

5.- Aprovació de l’inici de l'expedient per a la contractació de les obres de construcció de l’Espai cobert a la zona del Roquet de Tavèrnoles.

6.- Aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres de construcció de l’Espai cobert a la zona del Roquet de Tavèrnoles.

7.- Aprovació dels annexes 2019 del conveni interadministratiu de col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones, signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tavèrnoles.

8.- Aprovació de l'ampliació de la delegació de funcions tributàries en la Diputació de Barcelona i confirmar i clarificar l’abast d’anteriors acords de delegació.

9.- Aprovació de l'increment dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració i dels membres de la Corporació.

10.- Mocions, precs i preguntes 

Darrera actualització: 25.01.2019 | 11:55