Ple municipal ordinari el proper dilluns 29 de gener

Divendres, 26 de gener de 2018 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns dia 29 de gener de 2018 a les 21:00h, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les Resolucions

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.

4. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i pagament mitjà a proveïdors.

5. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018, bases d’execució i plantilla de personal.

6. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Tavèrnoles, de modificació de diversos articles de la normativa del POUM de Tavèrnoles, amb l’objecte d’ampliar l’ocupació de la superfície construïda de l’espai lliure per a la construcció d’un espai cobert i de correcció de diverses incoherències detectades arran de la seva entrada en vigor.

7. Ratificació de la Resolució de l’alcaldia núm. 001/2018, de 8 de gener de 2018, de delegació en el Consell Comarcal d’Osona de la formulació de sol·licitud de subvenció per a l’actualització de la redacció del pla director del servei municipal d’abastament d’aigua d’aquest municipi.

8. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.04.2018 | 12:15