Oberta la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer

Dijous, 23 de març de 2023 a les 00:00

Avui s'ha publicat en el DOGC la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023.

Enguany, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha publicat una única resolució per la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023, per a persones que a la data de publicació d'aquesta convocatòria (en data 22/3/2023) es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Tinguin 65 anys o més
b) Tinguin 35 anys o menys
c) Tinguin de 36 anys a 64 anys

Termini:
El termini per presentar les sol·licituds:
Pel b) tinguin 35 anys o menys LV a partir del 23/3/2023 fins al 5/4/2023 ambdós inclosos.
Pel a) tinguin 65 anys o més LG i el c) tinguin 36 anys a 64 anys LM de l'11/4/2023 al 12/5/2023 ambdós inclosos.

Ingressos a considerar:
El període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de la base reguladora 5, el període impositiu és el de l'exercici 2021.
Excepcionalment, d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de la base reguladora 5, en el supòsit de persones incloses en l'apartat b) Tinguin 35 anys o menys LV, quan la persona acrediti disposar d'una vida laboral a partir de l'any 2022, s'admetran els ingressos de l'exercici 2022 (únicament pels joves que hagin començat a treballar a partir del 2022 segons la vida laboral).

Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual:
En el supòsit de les persones incloses a l'apartat a) LG i c) LM del punt 1 d'aquesta Resolució (65 anys o més i de 36 a 64 anys), aquest import màxim serà el següent:
Demarcació de Barcelona: 650 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
b) Quan es tracti d'habitació:
Demarcació de Barcelona: 350 euros.

En el supòsit de les persones incloses en l'apartat b) LV del punt 1 d'aquesta Resolució (35 anys o menys), aquest import màxim serà el següent:
Demarcació de Barcelona: 650 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
b) Quan es tracti d'habitació
Demarcació de Barcelona: 350 euros.

A partir del 23/03/2023, s'obrirà el tràmit electrònic a la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les persones que tinguin 35 anys o menys (a data 22/03/2023).

Atès el poc temps per aquesta convocatòria que l'Agència de l'Habitatge ha convocat, es molt recomanable que els JOVES facin la presentació de la sol·licitud telemàticament directament a la web de l'Agència de l'Habitatge (enllaç de més avall).

No obstant també ho podran presentar a :
- Al Registre de el seu Ajuntament.
- Demanant cita prèvia al Consell Comarcal d'Osona i presentant tota la documentació emplenada i signada correctament. https://citaprevia.ubintia.com/ccosona/#nbb
- Telemàticament al Consell Comarcal d'Osona, via instància genèrica: https://www.seu-e.cat/ca/web/ccosona/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14089854?p_auth=XC36D87B

Darrera actualització: 23.03.2023 | 13:34