Aprovació incial del projecte d'obres de la Franja Perimetral de Fussimanya

Dimarts, 1 de desembre de 2015 a les 22:03

Publicat l'anunci d'aprovació inicial del projecte d’obres de primera intervenció per a la reducció de la densitat de l’arbrat i d’estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat de Fussimanya, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracta de 56.136,02 €

Durant el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP, les persones interessades poden adreçar-se a les oficines municipals de l'Ajuntament per a examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin adients.

Data oficial de publicació: CATCert

1 de desembre de 2015 a les 22:01
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 01.12.2015 | 22:03