Ordenança 11- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència. comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'ini

Darrera actualització: 16.02.2015 | 10:34