Ordenança 12 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Darrera actualització: 16.02.2015 | 10:34