Ordenança 7 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interés general

Darrera actualització: 16.02.2015 | 10:34