ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES PUBLICATS PER AQUEST AJUNTAMENT I D'ALTRES PUBLICACIONS DE CARÀCTER ANÀLEG PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES.

Darrera actualització: 08.01.2021 | 11:12