Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Tota la població.

Equip tècnic:

Grup Cassa
Atenció comercial i avaries: 900 87 85 83
www.cassa.es
clients@cassa.es
Fax: 93 715 57 01

Àrea responsable:

Manteniment i millora de l'entorn.

Unitat responsable:

Alcaldia.

Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà.

És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Al telèfon d'atenció comercial del Grup Cassa: 900 87 85 83.

Adreça:

Grup Cassa Atenció comercial i avaries: 900 87 85 83 www.cassa.es clients@cassa.es Fax: 93 715 57 01

Darrera actualització: 01.09.2017 | 11:26