Serveis

 • Cessió d'espais

  Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc...

 • Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

 • Institut Escola Mossèn Cinto Ensenyament de primària i secundària

  Servei que s'encarrega de promoure en els i les alumnes d'entre 6 i 16 anys l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la iniciativa, la creativitat i l'esforç.

 • Foment de la participació ciutadana

  Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostàries del pressupost municipal ordinari o d'inversions. Establiment de mecanismes generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competència pròpia del municipi.

 • Servei Local d'Ocupació Formació ocupacional

  Servei que s'encarrega de realitzar o facilitar la realització d'accions formatives teòrico-pràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitat professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

 • Vic Dones Informació i Orientació a la Dona

  L'Oficina VicDones - SIAD Osona de l’Ajuntament de Vic és un servei de proximitat gratuït i confidencial, dirigit a totes les dones de la ciutat de Vic i de la comarca d'Osona,  amb l’objectiu d’informar, orientar i assessorar, a través d’una atenció personalitzada sobre totes aquelles inquietuds, dubtes o necessitats que les dones puguin tenir.

 • Punt d'informació de Tavèrnoles Informació i promoció turística

  Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat.

 • Instal·lacions esportives

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius.

 • Llar d'infants El Patufet Llar d'infants

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Mediació ciutadana

  Servei que s'encarrega de mediar en conflictes entre les persones, per tal d'ajudar a resoldre'ls a partir de facilitar la comunicació entre elles i en cerca d'una solució satisfactòria per a tothom.

 • Neteja viària

  Servei que s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi.

Darrera actualització: 01.09.2017 | 09:45
Darrera actualització: 01.09.2017 | 09:45