Sol·licitud de llicència urbanística (obra menor)

Qualsevol obra que no tingui la consideració d'obra major, com ara la substitució de paviments que no alterin l'estat de càrregues de l'edifici, fusteria, aparells sanitaris, marbres, mobles de cuina, reparació de cobertes i terrats, reforma de locals o habitatges que no modifiquin substancialment la distribució, instal·lació de baixants, col·locació de portes, persianes... etc...

Cal aportar:

  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant en cas de ser persona física o fotocòpia de la tarja del NIF en cas de ser una empresa
  • Plànol d'emplaçament
  • Document o croquis que descrigui i detalli de manera escrita i/o gràfica les obres que es sol·liciten, amb indicació de l'extensió, del pressupost i de la situació .
  • Sol·licitud de llicència urbanística

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

C/ de l'església 1 - 08519 Tavèrnoles - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Marina Colomer Colomer
Telèfon: 938887308
Fax: 938122328
Adreça electrònica: tavernoles@tavernoles.cat
Horari:  
De 8:30h a 14:00h i dilluns de 16:00h a 21:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 25.09.2019 | 13:40