Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019

Mitjançant el Programa d'Actuació Municipal (PAM) l'Ajuntament estableix les prioritats d'actuació o objectius per a la legislatura detallant les principals accions que s'hauran de realitzar o promoure per aconseguir arribar als objectius que s'han marcat.

Un dels avantatges del PAM és que aquest assegura una coherència entre els objectius i les accions; al mateix temps el PAM dóna una estructura que permet explicar el motiu pel qual es fan les coses i permet explicar per què no es fa una determinada actuació i discutir-ho en termes més globals i objectius. En aquest sentit la difusió d'aquest document a tota la ciutadania garanteix la transparència de les actuacions municipals, fent real i verídica la participació ciutadana.

En resum, el Programa d'Actuació Municipal es planteja com un document obert que té com a objectiu ser la guia i la carta de navegació del govern de Tavèrnoles, però també vol esdevenir l'eina que permeti el debat amb la ciutadania.

Darrera actualització: 07.11.2016 | 13:48