El ple municipal aprova la licitació de la portada d’aigua al Sector del Raurell

Dimarts, 28 d'abril de 2020 a les 00:00

Ahir es va celebrar el ple ordinari del mes d’abril en format telemàtic, condicionat per l’estat d’alarma arrel de la pandèmia de la COVID-19

El ple va aprovar per unanimitat l’expedient de contractació i els corresponents convenis de finançament amb els propietaris beneficiats per a la construcció d’una nova xarxa d’aigua als disseminats del sector del Raurell. El pressupost de la mateixa ascendeix a 171.226,04€ i compta amb el finançament de dues subvencions (75.000 € per part de l’ACA i 67.500 € per part de la Diputació de Barcelona). L’Ajuntament ha signat convenis individualitzats amb els propietaris amb l’objectiu de completar la resta de finançament.

El ple va aprovar també l’adjudicació del contracte d’obres de reurbanització del carrer del Call. L’obra s’ha adjudicat a Construccions Carol SCP per un import de 48.136,90 € i es va aprovar amb els vots favorables del grup de Junts per Tavèrnoles i el vot en contra dels dos regidors d’ERC. El següent punt va ser l’aprovació de l’increment dels conceptes retributius per al personal administratiu i membres electes marcats pel Reial Decret-Llei 2/2020; aquest punt es va aprovar amb els vots favorables del grup de Junts per Tavèrnoles i l’abstenció dels dos regidors d’ERC.

La resta de punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació de la pròrroga per una any del contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua a l’empresa concessionària CASSA. També es va aprovar els convenis amb la Diputació de Barcelona per a la gestió informatitzada del padró i la gestió informatitzada de la nòmina. Finalment es va aprovar el compte de gestió recaptatòria de l’exercici 2019 i es va donar compta de la liquidació del pressupost de 2019.

El ple, que per primera vegada va realitzar-se de forma telemàtica, pot consultar-se des de https://youtu.be/0QGT0gc_hTw

Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:20