Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament

Composició a actes de les meses de contractació

En el que portem de legislatura 2015-2019 no s'ha constituït cap mesa de contractació

Darrera actualització: 13.09.2022 | 11:03
Darrera actualització: 13.09.2022 | 11:03