Requisits

Les alertes adreçades a la bústia ètica han de complir els requisits següents:

  • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació pública.
  • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
  • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l'Ajuntament de Tavèrnoles.
  • No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’apliquen criteris per admetre les comunicacions i amb exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

Darrera actualització: 27.11.2023 | 12:22
Darrera actualització: 27.11.2023 | 12:22