Pressupostos participatius 2017

Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tavèrnoles es vol donar continuïtat al procés de Participació Ciutadana iniciat al principi de legislatura on es van establir les prioritats en les inversions més grans de la legislatura. En aquest nou procés participatiu es proposa decidir sobre algunes de les inversions dels pressupostos de l'any 2017. Des de l'equip de govern s’ha destinat una partida d'aproximadament uns 15.000€ per executar un dels tres projectes que a continuació s’exposen.

  • Construcció d'una vorera fins al carrer Pirineu

Consistiria en realitzar una vorera que unís el nou encreuament del Roquet amb la trama urbana existent, donant continuïtat a la que ja es va executar en les obres de millora de la cruïlla. Aquesta vorera seria de característiques similars a l'esmentada i discorreria (en el tram superior) pel mateix cantó que l’actual per posteriorment creuar el carrer i canviar de cantó, seguint el traçat actual de l'enllumenat públic fins arribar a l'encreuament amb el sender del petit recorregut que marxa a la dreta direcció St. Pere de Casserres. Aquest nou recorregut es protegiria també amb un sistema de tanca semblant a l’existent

  • Habilitar un aparcament per a vehicles pesats

Consistiria en realitzar dues zones d'aparcament de vehicles a l'entorn de l'encreuament entre la carretera BV-5213 i el carrer Pirineu. Aquesta zona d'aparcament estaria pensada per aparcar vehicles de grans dimensiona, tipus tractors, camions, autocars, així com tot tipus de vehicles segons s'escaigui.
Una zona seria al cantó del transformador fent excavant el marge existent uns 5m i deixant-lo atalussat. Posteriorment a la zona s'escamparien graves i es compactaria. L'altra zona seria just a l'altre costat del carrer on es faria una neteja i desbrossat de la zona per estendre-hi també gaves i compactar-ho.

  • Adequar una àrea d'autocaravanes municipal

Aquesta actuació consistiria en crear una zona per aparcar autocaravanes. El lloc escollit seria a la zona verda del carrer Pirineu, al costal de la pista de basquet. S'habilitaria un espai on podrien aparcar fins a un màxim de sis autocaravanes, que prèvia reserva podrien accedir a la zona d'accés restringit.
Es dotaria la zona dels serveis necessaris per aquest equipament, com punt de llum, aigua i sanejament. També es plantarien arbres per minimitzar l’impacte visual.

S'ha distribuit a les bústies un fulletó informatiu juntament amb una enquesta per valorar els diferents projectes i que permet recollir també altres propostes. Poden contestar l'enquesta els veïns majors de 16 anys empadronats al municipi. L'enquesta caldrà retornar-la a les oficines municipals de l'Ajuntament de Tavèrnoles abans del divendres 25 de novembre en horari d'obertura al públic.

Darrera actualització: 13.09.2022 | 11:02
Darrera actualització: 13.09.2022 | 11:02