Catàleg de serveis

 • Abastiment de l'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

 • Acollida de persones nouvingudes

  Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i de la ciutat.

 • Arxiu municipal

  El Servei d’Arxiu Municipal de Tavèrnoles és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com per als externs. L'Arxiu Municipal de Tavèrnoles forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona.

 • Atenció ciutadana general

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • Atenció de situacions de necessitat social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Atenció i prevenció de la drogodependència

  Servei que s'encarrega de prevenir i dectectar el consum problemàtic de drogues, així com de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

 • Atenció i prevenció de la violència masclista

  Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb éxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

 • Bibliobús

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

 • Bàscula municipal

  Servei de pesada de mercaderies per agricultors i ramaders i altres usuaris.

  Només pesa fins a 45 tones.

 • Casal de la gent gran

  Informació i assessorament sobre casals de la gent gran.

 • Cementiri

  Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes.

 • Centre de dia

  Informació i assessorament dels centres de dia.

Darrera actualització: 15.11.2023 | 10:22
Darrera actualització: 15.11.2023 | 10:22