Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a l'arranjament de camins d'ús públic

Dilluns, 12 de de juliol de 2021 a les 00:00

Les sol·licituds poden presentar-se fins el dia 27 de juliol a les oficines municipals o bé electrònicament a través del web www.tavernoles.cat / instància genèrica.

L'ajuntament de Tavèrnoles obre la convocatòria de subvenció destinada a l'arranjament de camins rurals d'ús públic amb una partida pressupostària de 5.000 €. El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos des de la publicació de la present convocatòria al BOP de Barcelona i a la Base de Dades Nacional de Subvencions. L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà pels següents conceptes el percentatge indicat i haurà de ser tan sols per una de les dues línies:
- Línia 1: Adquisició de material per l’estesa: 75%
- Línia 2: Arranjament global de camí: adquisició de material, treballs d’estesa, compactació o altres complementaris: 50%

Darrera actualització: 13.07.2021 | 09:30