Informes Sindicatura de Comptes

En aquest apartat podràs trobar tota la informació relacionada amb els informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

  • Informe 25/2023: Tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals. Exercicis 2019-2021. Assabentat al Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2024.
  • Informe 29/2023: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2021. Assabentat al Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2024.

Us podeu descarregar els informes a la columna de la dreta.

Darrera actualització: 3.05.2024 | 12:58
Darrera actualització: 3.05.2024 | 12:58