Ban municipal: mesures de gestió i limitació del consum d'aigua

Dilluns, 6 de març de 2023 a les 00:00

Us recordem que seguim en ALERTA per sequera hidrològica.

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i d’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/2374/2022, de 23 de juliol, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica i es declara l'entrada en alerta per sequera hidrològica, cal aplicar mesures de gestió i limitació de consum d’aigua.

  • Es prohibeix el reg de jardins i zones verdes utilitzant aigua procedent de la xarxa d’aigua potable.
  • El reg de jardins amb aigua de pou es pot fer en horari de 20h a 8h.
  • El reg dels horts s’ha de fer només en l’horari de 20h a 8h amb la mínima despesa d’aigua indispensable.
  • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
  • Es prohibeix la neteja de vehicles utilitzant aigua de xarxa.
  • En granges d’animals l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.
  • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada al re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 06.03.2023 | 10:13