Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

Divendres, 15 de març de 2024

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats amb risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.


Les activitats amb risc d’incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través d'aquest formulari: FORMULARI (requereix identificació digital).

Us recordem que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori:

a) La crema de restes de jardineria.

b) La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.

c) La crema de restes vegetals agrícoles. (La llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries).

Darrera actualització: 7.03.2024 | 13:49