El ple de Tavèrnoles acorda posar el nom de “Plaça de la Font del Roquet” al parc de davant les piscines

Dimarts, 25 d’abril de 2023

Després de la consulta promoguda des de l’Ajuntament la ciutadania va escollir el nom de Plaça de la Font del Roquet per anomenar l’espai que ocupa el parc de davant de les piscines, i així es va acordar per unanimitat de tots els regidors.

En el mateix ple es va donar compte de la liquidació de l’exercici pressupostari de l’any 2022 que s’ha tancat amb resultat pressupostari ajustat de 109.808,82 €, cosa que implica que el romanent de l’ajuntament de Tavèrnoles ascendeix a 459.168,69 €, presentant un endeutament del 2,11%. En matèria comptable el ple va aprovar també declarar com a incobrables dos rebuts de l’impost de vehicles d’acord amb l’informe presentat per l’ORGT.

El ple va aprovar per unanimitat la resta de punts de l’ordre del dia que van ser l’aprovació inicial del reglament del servei d’arxiu municipal i la sol·licitud  de compensació econòmica a favor dels ajuntaments per abonar retribucions als càrrecs electes.

Finalment el ple va aprovar, també per unanimitat, una modificació de crèdit d’incorporació de romanent de 22.600 € per suplementar algunes partides del pressupost municipal vinculades a diversos serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament

Darrera actualització: 24.05.2023 | 11:22