Oberta la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer per l'any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys

Divendres, 12 d’abril de 2024

El dia 10 d'abril es va publicar en el DOGC la Resolució TER/1138/2024, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 20.000.000 d'euros. D'acord amb el que disposa l'apartat 1.d) de la base reguladora 4, l'import màxim del lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació no pot ser superior als imports indicats en els apartats següents.

Quant es tracti d'habitatge:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.

Demarcació de Girona: 650 euros.

Demarcació de Lleida: 600 euros.

Demarcació de Tarragona: 600 euros.

Les Terres de l'Ebre: 600 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Quant es tracti d'habitació:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.

Demarcació de Girona: 350 euros.

Demarcació de Tarragona: 300 euros.

Demarcació de Lleida: 300 euros.

Les Terres de l'Ebre: 300 euros.

 

La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base reguladora 8 i es pot presentar:
a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, clicant aquí.
b) De forma presencial al Consell Comarcal és amb reserva de cita prèvia: https://citaprevia.ubintia.com/ccosona/#nbb

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ i a l'Oficina Virtual de Tràmits (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Darrera actualització: 15.04.2024 | 09:51