Ple municipal el proper 30 d'octubre de 2023

Dimecres, 25 d’octubre de 2023

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns 30 d'octubre a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Donar compte de les resolucions.

3.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.

4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. exercici 2024.

5.- Aprovació modificació pressupost núm. 3/2022.

6.- Aprovació convocatòria de nomenament de jutge/essa de Pau.

Darrera actualització: 25.10.2023 | 09:41