Ple municipal el proper dilluns 20 de juny

Dimecres, 15 de juny de 2022 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió extraordinària, el dilluns 20 de juny a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

  1. Presa de possessió al càrrec de regidor del Sr. Gerard Arroyo Noguera.
  2. Donar compte del Decret de nomenament de primer tinent d’alcalde al Sr. Pep de la Mora Costas.
  3. Aprovació de la modificació de la designació de representants en òrgans col·legiats.
  4. Aprovació de l’inici de  l'expedient per a la contractació de les obres de re urbanització del carrer del mig de Tavèrnoles.
  5. Aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres de re urbanització del Carrer del Mig de Tavèrnoles.
  6. Aprovació de la Imposició de la taxa per la realització d’exàmens per concórrer com a aspirant a processos selectius convocats per l’Ajuntament de Tavèrnoles i aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal reguladora.
  7. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2023.
  8. Aprovació de l’adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).
  9. Aprovació del  conveni regulador el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tavèrnoles pel finançament de les obres de construcció del dipòsit sant Marc i analitzadors en continu.
  10. Ratificació del Decret 2022DECR000090 d’aprovació de l'adhesió del municipi de Tavèrnoles al GAL Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC).
Darrera actualització: 16.06.2022 | 10:16