Ple municipal el proper dilluns 24 d'abril

Dimarts, 18 d’abril de 2023

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns 24 d'abril a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
  2. Donar compte de les resolucions.
  3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.
  4. Donar compte de la resolució aprovant la liquidació del pressupost exercici 2023.
  5. Aprovació expedient de declaració de crèdit incobrable presentat per l’ORGT.
  6. Aprovació inicial del Reglament del servei d’arxiu municipal.
  7. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
  8. Aprovació de la denominació de l’espai públic “Plaça de la font del Roquet”.
  9. Aprovació modificació pressupost núm. 1/2023.
  10. Mocions, precs i preguntes 

 

Darrera actualització: 18.04.2023 | 20:01