Ple municipal el proper dilluns 24 d'octubre

Dijous, 20 d'octubre de 2022 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns 24 d'octubre a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

1.     Aprovació de les actes de sessions anteriors.
2.      Donar compte de les resolucions.
3.      Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.
4.      Adjudicació del contracte d'obres per l'execució del projecte "re urbanització del carrer del Mig".
5.      Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.
6.      Aprovació de la delegació de la competència per a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments a favor del Consell Comarcal d'Osona i el seu conveni regulador.
7.      Aprovació de l'establiment del règim de dedicació i retribució de l'alcalde.
8.      Aprovació de l'establiment del règim de dedicació i retribució del primer tinent d'alcalde.
9.      Aprovació de la modificació de la designació de representants en òrgans col·legiats.
10.   Desestimació de la reclamació de revisió excepcional de preus de l'obra "reurbanització dels carrers de l'entorn de l'església de Tavèrnoles".
11.   Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries - Savassona i l'Ajuntament de Tavèrnoles, relatiu al foment de l'ús públic i les tasques d'informació de l'Espai Natural de les Guilleries - Savassona.
12.   Aprovació de la modificació del pressupost núm. 4-2022
13.   Mocions, precs i preguntes

Darrera actualització: 20.10.2022 | 08:02