Ple municipal el proper dilluns 25 d'octubre

Dijous, 21 de d’octubre de 2021 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns 25 d'octubre a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
  2. Donar compte de les resolucions.
  3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.
  4. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals – exercici 2022-.
  5. Aprovació de l’extinció del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable, sota la modalitat de concessió.
  6. Aprovació de la modificació pressupost núm. 4/2021.
  7. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Alba-Ter.
  8. Aprovació de la delegació al Consell Comarcal d'Osona de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria i la minuta del conveni regulador.
  9. Aprovació inicial del projecte d’instal·lació d’una torre de telecomunicacions i la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal.
  10. Mocions, precs i preguntes
Darrera actualització: 21.10.2021 | 08:19