Ple municipal el proper dilluns 26 d'abril

Dimarts, 20 d'abril de 2021 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns dia 26 d'abril a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de sessions anteriors.

2.- Donar compte de les resolucions.

3.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.

4.- Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua potable.

5.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials i delegació del tràmit d’exposició pública.

6.-Aprovació de l’inici de l'expedient per a la contractació de les obres d’adequació del dipòsit del Serrat de la Garriga.

7.-Aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres d’adequació del dipòsit del Serrat de la Garriga.

8.- Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.04.2021 | 08:01