Ple municipal el proper dilluns 26 d'octubre

Dijous, 22 d'octubre de 2020 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns dia 26 d'octubre a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
  2. Donar compte de les resolucions.
  3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.
  4. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals - exercici 2021
  5. Aprovació inicial de la modificació del pressupost núm. 6/2020.
  6. Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal per al finançament de la redacció del pla d'usos del Pantà de Sau.
  7. Aprovació del Compte General de l'exercici 2019.
  8. Aprovació de la proposta de nomenament de Jutge de Pau suplent
  9. Mocions, precs i preguntes.
Darrera actualització: 22.10.2020 | 11:45