S’adjudiquen les obres d’adequació del dipòsit del Serrat de la Garriga i de reurbanització dels carrers de l’entorn de l’Església

Dimarts, 27 de de juliol de 2021 a les 00:00

El ple celebrat el dilluns 26 de juliol va adjudicar l’obra d’adequació d’adequació del dipòsit del Serrat de la Garriga a l’empresa CASSA Aigües i Depuració i l’obra de reurbanització dels carrers de l’entorn de l’Església a l’empresa Vialitat i Serveis.

Pel que fa l’obra d’adequació del dipòsit del Serrat de la Garriga, aquesta va ser adjudicada per un import total de 89.499 € i va comptar amb els vostè favorables de tots els regidors. Aquesta actuació compta amb el finançament inicial de 43.000 € per part de l’ACA i de 50.000 € per part de la Diputació de Barcelona.

L’obra de reurbanització dels carrers de l’entorn de l’Església es va adjudicar per un import total de 393.805 € i va comptar amb els vots favorables dels regidors de Junts per Tavèrnoles i els vots en contra dels regidors d’ERC. Aquesta actuació està subvencionada amb 370.000 € a través del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, essent la resta finançat a través del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona i també mitjançant recursos propis de l’Ajuntament de Tavèrnoles.

Entre els demés punts de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2020, així com també el Compte de Patrimoni del 2020. També es va aprovar l’encomana de gestió del programa “Treball, Talent i Tecnologia” envers l’Ajuntament de Vic que serà qui executarà, a través de Creacció, les accions de promoció de l’ocupació i reactivació econòmica que contempla aquest treball i pel qual l’Ajuntament de Tavèrnoles ha rebut una subvenció de 5.328 € per part de la Diputació de Barcelona.

El ple va aprovar també la xifra oficial d’habitants a 1 de gener de 2021 que queda en 329 habitants, així com les festes locals pel 2022 en Dijous Sant (14 d’abril) i Sant Esteve (3 d’agost).

Els darrers punts d’aprovació van ser l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica de l’ACM i el conveni regulador per al finançament municipal de l’Aula de Música de Folgueroles mitjançant el qual l’Ajuntament de Tavèrnoles satisfarà a la Fundació L'Atlàntida les despeses dels alumnes de Tavèrnoles i que queden fixades en 462 € anuals per cada alumne matriculat del municipi.

Darrera actualització: 28.07.2021 | 12:31