Sessió de participació ciutadana sobre els projectes de legislatura

Dilluns, 18 de gener de 2016 a les 09:10

Una vintena de veïns van assistir el passat dijous 14 de gener a la sessió de participació ciutadana on es va poder debatre sobre els projectes presentats per l'equip de govern.

L'objectiu de la sessió era la de presentar un seguit de propostes d'actuacions amb la voluntat de poder copsar quines d'aquestes propostes de legislatura desperten major interès entre els veïns del municipi, generar debat al voltant d'aquestes, detectar-ne una necessitat real i valorar-ne els pro i contres.

La primera de les propostes a debatre va ser la urbanització d'un carrer del poble

 • La proposta va posar de manifest la necessitat de poder mantenir uns criteris urbanístics en els carrers del nucli, potser amb l'elaboració d'un pla director, i que seria convenint aprofitar les obres per endreçar les instal·lacions elèctriques existents. Així si s'optés per fer l'actuació en el carrer del Mig seria bo mantenir els criteris del carrer Montseny i soterrar tot la instal·lació elèctrica. 
 • Al mateix temps es va posar sobre la taula la possibilitat de donar un caràcter més peatonal al C. de l'Església i amb un tractament que quedés integrat a les característiques del nucli antic del poble.
 • A instàncies d'algun veí, que es queixava pels excessos de velocitat dels vehicles, es va considerar la necessitat de millorar la senyalització dels carrers i la possibilitat d'instal·lar bandes reductores de velocitat en alguns punts estratègics del carrer de Baix i del carrer Pirineu.

Pel que fa a la proposta de construcció d'un espai cobert, es van valorar tres possibles ubicacions: al camp de futbol; al carrer de l'Església ocupant la zona d'aparcament del costat del cementiri; i a la zona de la pista de bàsquet del carrer Pirineu. 

 • En la valoració de la ubicació al camp de futbol es va coincidir en que no era del tot viable al ser un lloc molt humit i que a efectes d'accés de vehicles la zona és un cul de sac. 
 • Pel que fa a la zona d'aparcament del carrer de l'Església, aquesta és molt més cèntrica i té a tocar els serveis higiènics de la sala polivalent; alguns veïns van fer notar que potser l'espai tindria unes dimensions massa reduïdes per a futures necessitats i que a efectes d'impacte visual caldria ser molt curosos al estar dintre del casc antic del poble.
 • Finalment, pel que fa a la zona de la pista de bàsquet del carrer Pirineu, aquesta ubicació permetria una major dimensió de la coberta o si més no més versatilitat a l'hora de possibles ampliacions; altrament el fet de trobar-se en un extrem del casc urbà va ser considerat com un aspecte negatiu a la ubicació.
 • Alguns veïns van demanar que es valorés també la possibilitat de llogar durant els actes de festa major una carpa per poder-hi celebrar les activitats, ja que no veurien necessària la construcció d'un espai cobert per només utilitzar-lo durant la festa major.

Finalment es va debatre sobre la possibilitat que l'Ajuntament construís habitatges per posar-los a lloguer. Aquí el debat es va centrar en diferents aspectes: la necessitat de detectar l'existència real d'una demanda d'habitatges de lloguer; quins serien els perfils d'usuaris d'aquests habitatges; quina disponibilitat de terrenys disposa l'Ajuntament; i finalment si la missió de l'Ajuntament havia de ser la de promotor urbanístic.

 • Tot i que des dels serveis tècnics no es té constància de demanadants d'habitatges, alguns dels assistents van mostrar el seu interès en poder llogar habitatge al municipi. Es va posar de manifest que, malgrat que darrerament s’havien llogat moltes masies com a primer habitatge per la zona de Savassona, la nul·la activitat urbanística dels darrers 20 anys ha provocat el que municipi no s'hagi pogut proveir d'habitatge de protecció oficial.
 • Es va considerar que els habitatges de lloguer havien de servir per permetre l'emancipació de joves del municipi i que aquests poguessin continuar vivint al poble, amb lloguers de curta/mitjana durada. Es va fer notar que al tractar-se d'habitatges de propietat municipal, el procés d'adjudicació hauria de ser mitjançant concurs públic obert a tothom, estiguin o no les persones interessades empadronades al municipi.
 • Pel que fa a la disponibilitat de terrenys municipals, actualment l'Ajuntament no disposa de cap parcel·la que pugui allotjar habitatges. Una de les propostes que es va posar sobre la taula va ser una modificació de POUM per canviar l'actual ús d'equipament cap a residencial de la parcel·la del carrer Montseny núm. 4 que actualment s'ha reformat com a espai polivalent. Una altra possibilitat seria establir contactes amb el Bisbat per sondejar la possibilitat de llogar la rectoria i habilitar-hi allà apartaments. Una darrera proposta va ser que l'Ajuntament pogués comprar un solar buit per edificar-hi habitatges de lloguer.
 • Respecte a si l'Ajuntament havia d'actuar com a promotor urbanístic hi va haver divisió. Per una banda hi havia la visió que si realment es detectava una necessitat manifesta d'habitatge de lloguer l'Ajuntament havia d'implicar-se en la construcció dels mateixos. Altres veïns consideraven que la figura de l'Ajuntament no havia de ser la de convertir-se en promotor ja que això podria portar a una situació d'endeutament perillosa; per aquets darrers a l’Ajuntament sinó que li pertocava aglutinar prou massa crítica d'interessats per esperonar promotors privats, o bé incentivar la creació d’apartaments de lloguer en masies no habitades del municipi
Un cop finalitzada la sessió participativa l'Ajuntament distribuirà a les cases de Tavèrnoles un text explicatiu de les diferents propostes amb un enquesta per valorar-les. Aquesta enquesta està oberta a veïns majors de 16 anys empadronats a Tavèrnoles i s'establirà un període per retornar-la a les oficines municipals. En aquesta mateixa enquesta de valoració hi haurà apartat d'observacions per si algun veí for fer-hi constar altres aportacions. 
 
Totes les valoracions i aportacions recollides mitjançant aquest procés participatiu han d'ajudar a establir prioritats a l'equip de govern en les diferents actuacions que es puguin portar a terme, així com definir polítiques globals en funció de les necessitats detectades.
Darrera actualització: 28.01.2016 | 16:32