Sessió de participació ciutadana sobre l'espai cobert i pressupostos participatius

Dijous, 30 de novembre de 2017 a les 00:00

El passat dijous 23 de novembre va tenir lloc la sessió de participació ciutadana per debatre sobre el futur Espai Cobert que ha d'anar ubicat a la zona verda del capdavall del C. Pirineu i les propostes pels pressupostos participatius pel 2018.

La sessió, on hi van assitir una dotzena de veïns, va ser conduïda per dos dinamitzadors de La Vola i va comptar també amb l'assistència de l'arquitecte redactor del projecte de l'Espai Cobert, David Oliva.

En primer lloc es van enumerar les propostes pels pressupostos participatius sorgides en una reunió interna de l'equip de govern. Sobre aquestes propostres, i altres que els veïns facin arribar, es farà una valoració tècnica i econòmica. De cara al mes de gener es presentaran a la població per tal de recollir-ne les valoracions finals.

Pel que fa al debat sobre usos, disseny i característiques de l'Espai Cobert, aquestes són les principals propostes que es van exteure de la participació:

Usos de l’espai cobert:

 • Que asseguri el compliment d’una doble funció:
 • Social: Trobades socials, festa major (incloent la realització d’obres de teatre, concerts, etc.), casals d’estiu...
 • Esportiva: Que compatibilitzi la realització de tot tipus d’esports com ara bàsquet, bicicleta, patinatge, esports de raqueta... Sense arribar a ser un pavelló municipal, i que permeti ser el punt d’inici d’activitats esportives diverses com duatlons, curses, etc.
 • Es posa èmfasi en la polivalència que ha de tenir l’espai cobert en els usos que la seva realització permeti desenvolupar-hi.
 • Altres usos de l’espai cobert es descarten o es creu que no tindrien èxit.

Disseny

 • Es considera molt important que el disseny tingui en compte la integració paisatgística de l’espai cobert a l’entorn.
 • L’espai cobert ha d’ajudar a la transició entre la zona urbana i la zona agrícola.
 • Es posa especial èmfasi en l’alçada final de l’espai cobert, que ha de ser la mínima possible, i que es correspongui amb la llargada i amplada del mateix.
 • Materials: Considerar la utilització de materials naturals per a fer l’espai cobert: Pedra o fusta, tot i buscar que aquests no encareixin el cost o el manteniment del mateix. Es poden estudiar solucions intermèdies, amb materials que simulin materials naturals.
 • Els materials per la pista han de permetre que s’hi desenvolupin el màxim nombre d’activitats possible, per això caldria buscar materials llisos i antilliscants.
 • Es busca que l’espai cobert sigui un espai mixte, que conjugui una part tancada fixa, amb tancaments mòbils. De la mateixa manera, aprofitar l’espai tancat fix per a ubicar-hi una zona tancada que serveixi de magatzem i/o uns serveis.
 • Molt important la orientació i la sonoritat de l’espai.
 • La superfície coberta s’ha de correspondre amb les necessitats, cobrint per exemple l’espai actual de la pista de bàsquet.
 • L’espai cobert ha de ser accessible a peu pla.
 • Tenir en compte que l’espai cobert no ha de pretendre convertir-se en una cosa que no es vol, no es busca una gran obra sinó una que compleixi amb les necessitats.

Elements necessaris

 • Serveis (sense dutxes) i accessibles.
 • Magatzem per guardar material esportiu o un escenari desmuntable.
 • És millor deixar la pista sense marques, per incloure les necessàries segons la necessitat.
 • Estudiar la ubicació d’unes grades en l’entorn, si el pendent preexistent hi permet la seva ubicació, i sempre utilitzant materials que s’avinguin amb l’entorn. Aquestes, es podrien ubicar fora de l’espai cobert.
 • Tenir en compte la recollida de l’aigua pluvial, potser habilitant un dipòsit per a que l’aigua recollida s’utilitzi per a reg o per als serveis.
 • Tenir en compte la implementació de mesures que converteixin l’espai cobert en un espai sostenible: Plaques solars, recollida d’aigües pluvials,...
 • Habilitar una zona d’aparcament exterior.
Darrera actualització: 30.11.2017 | 14:47