Tavèrnoles adjudica les obres de reurbanització del carrer del Mig

Dimarts, 25 d’octubre de 2022

El ple del passat dia 24 d’octubre va aprovar adjudicar a l’empresa “Asfaltos Barcino, SL” l’execució de les obres de reurbanització del carrer del Mig per un import de 252.648 €. La proposta va comptar amb els cinc vots favorables de l’equip de govern i els dos vots en contra del grup municipal d’ERC.

El ple municipal també va aprovar per unanimitat les ordenances fiscals per a l’exercici del 2023 que no preveuen cap pujada del les taxes i impostos municipals, més enllà d’adaptar a la normativa vigent els redactats del text de les ordenances i incorporar-hi nous conceptes. El ple va aprovar per unanimitat dos convenis: el primer d’ells amb el Consell Comarcal d’Osona per a la delegació de la prestació del sistema de sanejament en alta i el control dels abocaments; i un segon amb el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona per a les tasques del punt d’informació turística de Tavèrnoles.

Pel que fa als demés punts de l’ordre del dia és va aprovar establir els règims de dedicació i retribucions de l’alcalde i del tinent d’alcalde després del relleu produït el passat 24 de setembre. Aquests dos punts van prosperar amb els vots favorables de l’equip de govern i dos vots en contra del grup d’ERC i s’estableix un regim de dedicació del 65% amb una retribució de 16.271 € anuals per a l’alcalde, i un règim de dedicació del 35% amb una retribució de 11.022 € per al tinent d’alcalde. Aquestes dedicacions i retribucions són les mateixes que s’havien aprovat en anteriors plens.

Finalment el ple va aprovar per unanimitat la modificació de designació de representants a òrgans col·legiats i la desestimació de la reclamació presentada per l’empresa Vialser de revisió dels preus de l’obra de reurbanització dels carres de l’entorn de l’Església. El darrer dels punts de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la modificació de pressupost núm. 5-2022 per un import global de 51.215 € i que redistribueix imports entre partides que no s’han executat i partides pressupostàries que necessiten major finançament.

Darrera actualització: 25.10.2022 | 12:06