Tavèrnoles aprova els pressupostos municipals pel 2023

Dimecres, 28 de desembre de 2022

El ple municipal de l’Ajuntament de Tavèrnoles aprova els pressupostos municipals pel 2023, que ascendeixen a 497.527,58 €, amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra del grup municipal d’ERC.

Aquests pressupostos preveuen una continuïtat en els serveis i activitats que s’han vingut oferint des de l’Ajuntament, així mateix per aquest 2023 es preveuen inversions infraestructures per garantir la qualitat de l’aigua per al consum humà (36.300 €), així com en la millora de camins (28.000 €). Pel que fa a subvencions directes a particulars es mantenen les ajudes universals a famílies (6.500 €).

Des de l’equip de govern es va exposar que es tracta d’uns pressupostos ajustats a la situació actual, i que es veuen afectats per la congelació dels impostos i per l’augment de despeses energètiques especialment vinculades a l’increment del preu de l’electricitat. El grup municipal d’ERC va justificar el seu vot en contra per no estar d’acord amb la retribució de l’alcalde i regidors i perquè consideràvem que la despesa en assistència a la gent gran i persones dependents era molt baixa.

L’alcalde va explicar que l’actual retribució de l’alcalde es troba en consonància amb les retribucions mitjanes de municipis d’Osona similars al de Tavèrnoles i que d’acord amb la dedicació i responsabilitat d’alcalde i regidors no es considera desmesurada. Per la seva banda el regidor d’hisenda va clarificar que la despesa vinculada a serveis socials no només incloïa la partida d’assistència a la gent gran sinó que hi havia un seguit de partides específiques a serveis socials; així mateix el regidor va mostrar-se satisfet per la globalitat de partides vinculades al servei de les persones en el pressupost de Tavèrnoles que s’havien no només mantingut sinó també ampliat.

La resta de punts de l’ordre del dia, que es van aprovar per unanimitat, van ser l’increment de l’1,5% dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració, la modificació de la sol·licitud de compensació de càrrecs electes i l’aprovació del compte de patrimoni de l’exercici del 2021

Darrera actualització: 29.12.2022 | 11:31