Tavèrnoles aprova les ordenances fiscals pel 2022

Dimarts, 26 de d’octubre de 2021 a les 00:00

El ple celebrat el passat dilluns 25 d'octubre va aprovar per unanimitat de tots els regidors les ordenances fiscals per a l'exercici del 2022

La proposta portada al ple no presentava cap modificació pel que fa a les ordenances recaptatòries d'IBI, impost de vehicles, plusvàlua o impost de construccions. Únicament s'incorporen canvis normatius i es crea el preu públic per a programes esportius i s’incorpora un nou preu públic per a la venda del llibre "Tavèrnoles, 50 anys de carretera".

El ple va aprovar per unanimitat la resta de punts de l’ordre del dia que incloïen l’extinció del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua potable, actualment en règim de concessió a Cassa, a partir de l’1 d’abril de 2022 amb l’objectiu que el servei passi a prestar-se a través de l’empresa pública del Consell Comarcal d’Osona (Onaigua). També es va aprovar la modificació de pressupost núm. 4/2022 per un import de 25.219 € que preveu reduir les partides que no s'han executat i incrementar partides vinculades a manteniment, adquisició de maquinària i millora d'equipaments municipals.

La resta de punts aprovats per unanimitat van ser la modificació del estatuts del Consorci del Ter, i la delegació al Consell Comarcal d’Osona de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i neteja viària, així com la minuta corresponent al conveni regulador.

L’alcalde va proposar retirar de l’ordre del dia i debatre al proper ple de finals de novembre el punt d’aprovació del projecte d’instal·lació d’una torre de telecomunicacions i la relació de béns i drets afectats d’expropiació, per de tal de poder mantenir noves reunions amb el propietari afectat i poder arribar a acords per a l’adquisició dels terrenys afectats.

Darrera actualització: 26.10.2021 | 08:28