Tavèrnoles aprova per unanimitat una moció de suport als jutges de pau

Dimarts, 26 de juliol de 2022 a les 00:00

La moció demana no suprimir la figura dels jutges de pau i defensa la tasca que aquests realitzen de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori.

El ple va aprovar, amb els vots a favor de l’equip de govern i 2 vots en contra del grup d’ERC, la darrera certificació de l’obra de reurbanització dels carrers de l’entorn de l’Església per un import de 86.337,32 €. En aquest punt l’alcalde va exposar que el cost total de l’obra, un cop aprovades ja totes les certificacions, ha estat de 425.590,92 €; d’aquest import 370.000 € provenen de la Generalitat a través del programa PUOSC, 34.311,37 € provenen de la Diputació de Barcelona a través del Pla General d’Inversions, i l’Ajuntament de Tavèrnoles hi ha aportat el 5% del cost d’execució que suposa 21.279,55 €. La part corresponent a honoraris tècnics (12.414,60 €) ha estat finançada íntegrament a través de la Diputació de Barcelona.

Els demés punts de l’ordre del dia, que es van aprovar per unanimitat, van ser l’aprovació definitiva del Compte General de l’Ajuntament, la designació del regidor Pep de la Mora com a membre de la Comissió Especial de Comptes, i l’establiment del regim de dedicació del 1r tinent d’alcalde d’un 35% de la jornada laboral, amb una retribució equivalent de 11.022,55 € anuals.

Darrera actualització: 28.07.2022 | 10:29