Tavèrnoles en estat d'excepcionalitat per sequera

Dimecres, 10 de maig de 2023

El Govern de la Generalitat i l’Agència Catalana de l’Aigua declaren l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica, fet que suposa entrar en un nou escenari que estableix diverses mesures per fer un consum responsable d’aigua.

Això implica una intensificació de les limitacions en el consum d’aigua vigents des de l’entrada en alerta. En aquesta fase d’excepcionalitat es decreta consum màxim per habitant i dia de 230 litres, però el total resultant de litres cal repartir-lo per al consum de boca, per al consum comercial, industrial, ramader i agrícola, és a dir, per a usos domèstics, comercials i econòmics.

Mesures d’aplicació per a tots els municipis en excepcionalitat, independentment de la seva dotació en normalitat:

Reg de zones verdes i jardins, prohibit en general, excepte:

 • Supervivència de plantes i arbres, només de 20h a 8h i mitjançant gota a gota o regadora
 • Aigües de pluja recollides en teulades, aigües regenerades. Només en horari de nit, < 450 m3/ha/mes, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells.
 • Reg municipal amb aigües freàtiques, si es demostra que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament, només en horari de nit, < 450 m3/ha/mes, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells

Fonts ornamentals i altres elements estètics

 • Prohibit l’ompliment total o parcial.
 • Només ús mínim de l’aigua en llacs artificials que suportin vida aquàtica.

Neteja de carrers, clavegueram, paviments i façanes, prohibit en general, excepte:

 • Neteja resultat d’un accident, risc sanitari o seguretat viària.
 • Aigua regenerada o freàtica, si es demostra que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells.
 • Eliminació de pols i matèria en suspensió:  Prohibit

Ompliment de piscines:

 • Permès el reompliment parcial si es disposa de recirculació.
 • Permès a centres educatius (fins 500 litres)
 • No aplica a piscines amb aigua de mar

Neteja de vehicles:

 • Permesa només en establiments comercials
 • Vehicles comercials per mantenir seguretat persones o animals (transport de menjar, ambulàncies, ...).
 • Usuaris privats: només vidres, llums, miralls, ... mitjançant esponja i galleda

Granges (aigua potable)

 • Quantitats mínimes necessàries per abeurament i neteja animals i neteja del recinte.

Cal tenir present que s’ha d’aplicar també una reducció en el consum d’aigua segons els usos següents, en el nostre cas en la fase d’excepcionalitat:

Tipus d’ús

Alerta

Excepcionalitat

Emergència

Reg agrícola

25%

40%

80%

Usos ramaders

10%

30%

50%

Usos industrials

5%

15%

25%

Usos recreatius que impliquin el reg

30%

50%

Prohibit

Altres usos recreatius

5%

15%

25%

 

Darrera actualització: 12.05.2023 | 10:27