Tavèrnoles fa balanç de la gestió municipal

Dilluns, 11 de juliol de 2022

El passat 27 de juny l’equip de govern de l’Ajuntament de Tavèrnoles va convocar els veïns del municipi per fer un balanç de la gestió municipal a un any vista de la finalització de l’actual mandat.

L’acte, que pot recuperar-se a través del canal de youtube de l’Ajuntament de Tavèrnoles, es va estructurar en tres parts diferenciades, essent la primera d’elles un repàs de l’estat d’execució de les diferents actuacions previstes en el Pla d’Actuació de Mandat (PAM), per posteriorment exposar la gestió que es va fer des de l’ajuntament durant el període COVID-19. Finalment es va anunciar que l’acord de relleu a l’alcaldia de Tavèrnoles es produiria el mes de setembre.

A l’inici de l’acte l’alcalde, Carles Banús, va posar en valor la importància que un equip de govern defineixi un Pla d’Actuació de Mandat (APM), ja que aquest document esdevé un full de ruta amb les línies estratègiques a desenvolupar i al mateix temps permet planificar la gestió dels recursos municipals. L’alcalde també va voler posar èmfasi en el valors intrínsecs inclosos en el PAM: Proximitat, Dedicació, Innovació, Eficiència, Responsabilitat, Transparència i Participació. Uns valors que van ser assumits pels regidors en el moment de definició del PAM i que s’han vist reflectits en totes i cadascuna de les actuacions que s’han anat desenvolupant.

Pel que fa al repàs de les actuacions del PAM, Banús va anar desgranant l’estat d’execució de les 40 actuacions previstes, incidint especialment en aquelles que ajudaven a exposar quina és la situació real de Tavèrnoles. Així es va incidir en que cada any es fa un exercici molt important a la difusió de la convocatòria de la beques universals a les famílies a través de tots els mitjans que disposa l’ajuntament: llista de distribució de WhatsApp, butlletí informatiu, web municipal i xarxes socials. A través d’aquests mitjans es garanteix que la informació arribi a totes les famílies del municipi per tal que aquestes puguin valorar la possibilitat de demanar els ajuts universals. Per altra banda es va voler destacar també el canvi de model assistencial que s’havia impulsat aquesta legislatura, on la figura de l’assistenta social esdevenia l’eix nuclear del servei i es passava d’un model invasiu a un model informatiu i més professionalitzat dintre de l’àrea de benestar social, un canvi, va afegir Banús, molt ben valorat per la majoria d’usuaris del servei.

Ja entrant en l’àmbit d‘optimització de la interconnexió i accessibilitat del municipi, Banús va voler incidir en l’actuació de reurbanització del carrer de l’Església per rebatre algunes informacions errònies que havien aparegut a les bústies dels veïns; així l’alcalde va exposar que l’import total de les obres havia estat d’uns 430.000 €, dels quals 370.000 provenien de la subvenció del PUOSC de la Generalitat i 40.000 de la subvenció del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona; per tant l’Ajuntament de Tavèrnoles només ha hagut d’aportar-hi 20.000 € de recursos propis. D’igual manera es va aclarir que algunes de les actuacions complementàries dutes a terme en l’obra del carrer de l’Església, com pot ser el revestiment de pedra de la paret de l’ajuntament, no van suposar cap cost per l’Ajuntament ja que van ser ofertes com a millora per part de l’empresa executora de l’obra. Pel que fa al projecte d’urbanització del carrer del Mig l’alcalde es va mostrar satisfet per, no només haver pogut redactar i aprovar el projecte, sinó que gràcies a la bona gestió duta a terme s’estava en condicions de poder executar l’obra a partir de la tardor, incloent el soterrament de l’actual escomesa elèctrica i sense que això hagi de suposar contribucions especials per al veïns del carrer.

Finalment, i dintre de l’apartat relacionat amb les infraestructures tecnològiques, Banús va exposar el llarg camí que està suposant poder tenir una torre de telecomunicacions al municipi per tal que els operadors de telefonia mòbil puguin instal·lar-s’hi i oferir un millor servei. En aquest sentit es va voler destacar els diferents acords que s’havia arribat amb la Generalitat de Catalunya per tal que aquesta es fes càrrec de la construcció i manteniment de la torre, així com l’acord que s’havia arribat amb la companyia Vodafone per tal que instal·lés els seus equips en la futura torre. Banús va exposar que en aquests moments mancava només tancar l’acord de cessió dels terrenys on ha d’anar la torre i que s’està negociant amb el propietari un conveni que sigui el màxim beneficiós per les dues parts. Pel que fa a l’estesa de fibra òptica es va explicar que amb les inversions d’aquest mandat s’havia arribat fins a un total de 18 quilòmetres de xarxa troncal de fibra òptica i que hi havia connectats a la xarxa un centenar d’habitatges, aclarint que corresponia a als usuaris finals assumir els possibles costos afegits per generar la xarxa final de distribució.

L’alcalde es va mostrar satisfet d’haver pogut executar ja un 75% de les diferents actuacions proposades en PAM i va animar als regidors a continuar amb la feina per arribar encara més enllà. Per acabar aquesta primera part de l’acte Banús va remarcar que el millor relat era aquell que es podia contrastar amb els fets; i que com equip de govern de l’Ajuntament de Tavèrnoles estaven molt orgullosos de poder explicar amb tots aquells fets la gestió que s’havia dut a terme els darrers tres anys i exposar clarament quina era la situació real de Tavèrnoles.

La segona part de l’acte va anar a càrrec de l’actual tinent d’alcalde i regidor de Salut, Pep de la Mora, on es va fer un breu repàs de com s’havia gestionat el període de COVID-19 des de l’ajuntament. El regidor va voler fer un especial reconeixement a tot el personal que treballa a l’ajuntament per la professionalitat a l’hora d’entomar aquells moments complicats. Tan el personal de brigada municipal com el personal administratiu de l’ajuntament van posar tots els esforços per continuar amb les tasques bàsiques que no es podien quedar oblidades. Neteja de carrers, recollida d’escombraries, tancament d’espais i la seva senyalització van ser algunes de les prioritats d’aquells dies. Així mateix, i gràcies a l’aposta que es va fer en el seu dia per l’administració electrònica, la tasca més administrativa i jurídica de l’ajuntament no va quedar desatesa en cap moment.

De la Mora va aprofitar per fer un repàs de com des de l’ajuntament es va estar en contacte amb tota la població utilitzant la llista de distribució de WhatsApp, que compta amb més de 150 subscrits, des d’on es va anar informant de les diferents novetats sanitàries així com fent difusió dels acords que s’havia arribat amb comerços de pobles veïns per fer serveis a domicilis de Tavèrnoles. El regidor també va explicar que s’havia fet un seguiment específic amb visites personalitzades a aquelles famílies que podien presentar major grau de vulnerabilitat i a les persones grans que vivien soles.

Per acabar es va voler posar en valor en que just un mes i una setmana després d’haver-se declarat la pandèmia l’Ajuntament de Tavèrnoles havia aconseguit, gràcies a la Cambra de Comerç d’Osona, adquirir una important partida de mascaretes quirúrgiques que els mateixos regidors van distribuir casa per casa. En aquest sentit de la Mora es va mostrar dolgut que des del grup de l’oposició s’hagués publicat que el poble de Tavèrnoles havia patit una falta d’atenció per part de l’equip de govern durant els mesos més durs de la pandèmia, ja que de bell nou els fets exposats durant l’acte desmentien el relat que s’havia difós de manera mal intencionada.

Com a cloenda de l’acte va tornar a prendre la paraula l’alcalde, aquest cop per agrair als regidors que l’havien acompanyat durant la legislatura i per la gran feina col·lectiva que havien aconseguit dur a terme. Banús va mostrar-se satisfet per la decisió que es va prendre a inicis del 2019 d’intentar unir esforços dels diferents grups polítics per unificar candidatures a les eleccions municipals, i que gràcies a la generositat dels diferents integrants dels grups de Tavèrnoles Actiu i de Junts per Catalunya s’havia aconseguit fer una llista conjunta de “Junts per Tavèrnoles: TAV -JxCat”. La feina feta els darrers tres anys posava de manifest que l’aposta de sumar anant junts per Tavèrnoles i establir aquell pacte entre grups polítics abans de les eleccions municipals havia estat tot un encert.

Banús va recordar que el pacte establert preveia que en un moment donat de la legislatura es produís un relleu a l’alcaldia de Tavèrnoles i va anunciar que aquest relleu tindria lloc el proper mes setembre. La proposta que es farà en un ple extraordinari serà que Pep de la Mora assumeixi l’alcaldia de Tavèrnoles el que resti de legislatura i que fer-ho al setembre permetrà que el nou alcalde pugui entomar ja la definició de les ordenances i els pressupostos per al 2023.

Darrera actualització: 11.07.2022 | 11:41