Tramitació de les autoritzacions excepcionals per cremar restes vegetals

Dimecres, 2 de novembre de 2022

El passat mes d’abril, el Govern Espanyol va publicar la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que no permet la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Únicament els permet amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual per raons de caràcter fitosanitari o bé per prevenció d’incendis forestals on en entorns silvícoles les restes representin un perill.

Aquesta norma, vigent des de l’abril, afecta tot el territori de Catalunya. Això vol dir que, a partir d’ara, ja no s’entrarà en l’habitual període de comunicació de cremes de restes vegetals (que anava del 15 d’octubre al 15 de març), on només calia una simple comunicació per poder tirar endavant amb l’eliminació de les restes, i en caldrà una autorització excepcional. Aquesta Llei pretén l’aprofitament i reciclatge de les restes vegetals.

Per facilitar les gestions per poder fer cremes amb aquests dos supòsits, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat en l’apartat de Tràmits del seu web el procés d’autorització excepcional per crema de restes vegetals per causa fitosanitària o restes forestals per risc d’incendi.

La sol·licitud per cremes de restes vegetals se sol·licita exclusivament per raons de caràcter fitosanitari, quan no sigui possible abordar-ho amb un altre tipus de tractament i quan no hi ha d’altres mitjans per evitar la propagació de plagues i malalties. Caldrà tenir declarat aquest cultiu o plantació i detallar la plaga que l’afecta i que per evitar-ne la propagació es sol·licita la crema. Des del Servei de Sanitat Vegetal del Departament es verificarà que figuri al llistat elaborat per l’IRTA sobre plagues i malalties que cal controlar mitjançant la crema de les restes vegetals dels cultius afectats. Un cop verificat, es farà un informe que es passarà a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals, que serà qui finalment emetrà o no l’autorització.

Pel que fa als focs d’esbarjo, com poden ser les barbacoes, es podran realitzar amb prèvia comunicació, dins del període comprès entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Les autoritzacions excepcionals són les següents:

  • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestal llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.
  • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.
  • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Les autoritzacions es poden sol·licitar aquí.

Darrera actualització: 3.11.2022 | 19:30