Resolucions Alcaldia 2019

 • 1/2019: Llicència urbanística X2018000231
 • 2/2019: Canvi titular nínxol
 • 3/2019: Aprovació de despeses mes de desembre
 • 4/2019: Convocatòria ple 28 de gener
 • 5/2019: Modificació de pressupost 1/2019
 • 6/2019: Autorització de pas marxa cilcloturista
 • 7/2019: Cessió de material
 • 8/2019: Autorització compactació hores de lactància
 • 9/2019: Aprovació de despeses mes de gener
 • 10/2019: Finalització de procediment responsabilitat patrimonial
 • 11/2019: Relació de subvencions sol·licitades al catàleg de Diputació de Barcelona
 • 12/2019: Informe d’aprofitament urbanístic
 • 13/2019: Autorització pas pedalada popular
 • 14/2019: Autorització de pas pedalada BTT
 • 15/2019: Llicència urbanística X2018000215
 • 16/2019: Cessió de material
 • 17/2019: Llicència urbanística X2018000141
 • 18/2019: Cessió de material
 • 19/2019: Pròrroga llicència urbanística X2018000078
 • 20/2019: Concessió targeta aparcament conductor amb disminució
 • 21/2019: Contractació personal laboral temporal
 • 22/2019: Aprovació de despeses mes de febrer
 • 23/2019: Llicència urbanística X2019000023
 • 24/2019: Llicència urbanística X2019000029
 • 25/2019: Reserva d’espais públics per a propaganda i campanya electoral
 • 26/2019: Llicència urbanística X2019000031
 • 27/2019: Llicència urbanística X2019000027
 • 28/2019: Cessió Centre Cívic
 • 29/2019: Cessió Camp de Futbol
 • 30/2019: Ocupació de via pública
 • 31/2019: Estimació al·legacions llicència activitat
 • 32/2019: Nomenament de tinent d’alcalde
 • 33/2019: Acceptació recurs econòmic de la Diputació de Barcelona
 • 34/2019: Cessió Sala Polivalent
 • 35/2019: Aprovació liquidació pressupost 2018
 • 36/2019: Revisió solar municipal a l’ORGT
 • 37/2019: Convocatòria sessió extraordinària de ple
 • 38/2019: Cessió Centre Cívic
 • 39/2019: Cessió El Refugi
 • 40/2019: Modificació de pressupost 2/2019
 • 41/2019: Convocatòria sessió extraordinària de ple
 • 42/2019: Llicència urbanística X2019000050
 • 43/2019: Petició d’informe per contractació obra
 • 44/2019: Aprovació de despeses mes de març
 • 45/2019: Cessió locals i espais públic per eleccions
 • 46/2019: Inici expedient rectificació inventari béns
 • 47/2019: Adjudicació contracte direcció d’obres Espai Cobert
 • 48/2019: Cessió Centre Cívic
 • 49/2019: Cessió Camp de Futbol
 • 50/2019: Cessió de material
 • 51/2019: Cessió Centre Cívic
 • 52/2019: Concessió targeta aparcament minusvalia
 • 53/2019: Autorització comissió de serveis a secretària-interventora
 • 54/2019: Cessió Centre Cívic
 • 55/2019: Autorització activitat prova d’orientació
 • 56/2019: Convocatòria sessió de ple
 • 57/2019: Cessió Camp de Futbol
 • 58/2019: Cessió Camp de Futbol
 • 59/2019: Cessió Centre Cívic
 • 60/2019: Aprovació de despeses mes d’abril
 • 61/2019: Liquidació definitiva llicència urbanística X2018000215
 • 62/2019: Cessió Centre Cívic
 • 63/2019: Cessió de material
 • 64/2019: Cessió Centre Cívic
 • 65/2019: Acceptació subvenció Diputació de Barcelona
 • 66/2019: Llicència urbanística X2019000051
 • 67/2019: Aprovació modificació de pressupost 2/2019
 • 68/2019: Cessió de material
 • 69/2019: Aprovació annex conveni amb Consorci Espais Natural per tasques d’informació
 • 70/2019: Cessió de material
 • 71/2019: Concessió de dret funerari
 • 72/2019: Cessió Camp de Futbol
 • 73/2019: Cessió de material
 • 74/2019: Pròrroga llicència urbanística X2018000216
 • 75/2019: Canvi titular dret funerari
 • 76/2019: Aprovació de despeses mes de maig
 • 77/2019: Autorització acampada Camp de Futbol
 • 78/2019: Aprovació ple de seguretat obra Espai Cobert
 • 79/2019: Cessió Centre Cívic
 • 80/2019: Convocatòria sessió extraordinària de ple
 • 81/2019: Cessió Centre Cívic
 • 82/2019: Denegació llicència primera ocupació
 • 83/2019: Convocatòria sessió extraordinària de ple
 • 84/2019: Cessió El Refugi
 • 85/2019: Assabentat inici activitat casal d’estiu
 • 86/2019: Cessió Centre Cívic
 • 87/2019: Cessió Centre Cívic
 • 88/2019: Nomenament tinents d’alcaldia
 • 89/2019: Cessió de material
 • 90/2019: Autorització acampada Camp de Futbol
 • 91/2019: Llicència urbanística X20190000120
 • 92/2019: Aprovació de despeses mes de juny
 • 93/2019: Creació àrees municipals i delegació de regidories
 • 94/2019: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (persones amb dependència)
 • 95/2019: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (mobilitat joves)
 • 96/2019: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (llibres, material escolar i sortides)
 • 97/2019: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (tractaments terapèutics)
 • 98/2019: Llicència urbanística X20190000122
 • 99/2019: Convocatòria sessió extraordinària de ple
 • 100/2019: Cessió de material
 • 101/2019: Autorització acampada
 • 102/2019: Cessió Centre Cívic
 • 103/2019: Atorgament subvenció premis “Àngels Viladomat”
 • 104/2019: Aprovació sol·licitud subvenció “Pla Dinamització Territorial”
 • 105/2019: Assabentat inici activitat de casal d’estiu
 • 106/2019: Aprovació memòria impermeabilització dipòsit de “Les Punxes”
 • 107/2019: Autorització caminada i acampada
 • 108/2019: Convocatòria ple ordinari
 • 109/2019: Adhesió tarifa simplificada SGAE
 • 110/2019: Llicència urbanística X2019000124
 • 111/2019: Aprovació modificació de pressupost 4/2019
 • 112/2019: Cessió Centre Cívic
 • 113/2019: Adjudicació contracte impermeabilització dipòsit de “Les Punxes”
 • 114/2019: Llicència urbanística X2019000126
 • 115/2019: Llicència urbanística X2019000141
 • 116/2019: Llicència urbanística X2019000144
 • 117/2019: Aprovació de despeses mes de juliol
 • 118/2019: Llicència urbanística X2019000143
 • 119/2019: Aprovació de despeses mes de juliol
 • 120/2019: Llicència urbanística X2019000146
 • 121/2019: Autorització ocupació via pública
 • 122/2019: Aprovació certificació núm. 2 obra “Espai Cobert”
 • 123/2019: Adhesió acord marc subministrament elements enllumenat públic
 • 124/2019: Aprovació de despeses mes d’agost
 • 125/2019: Cessió de material
 • 126/2019: Llicència urbanística X2019000150
 • 127/2019: Cessió Centre Cívic
 • 128/2019: Llicència urbanística X2019000160
 • 129/2019: Pròrroga conveni amb Consell Comarcal per recollida i acollida animals de companyia
 • 130/2019: Cessió El Refugi
 • 131/2019: Cessió de locals i espais públics per campanya electoral 10N
 • 132/2019: Llicència urbanística X2019000147
 • 133/2019: Aprovació certificació núm. 3 obra “Espai Cobert”
 • 134/2019: Aprovació de despeses mes de setembre
 • 135/2019: Llicència urbanística X2019000173
 • 136/2019: Comissió de serveis per secretària/interventora
 • 137/2019: Adjudicació contracte direcció d’obra i coordinació desplegament microinfraestructura fibra òptica
 • 138/2019: Assabentat activitat ramadera
 • 139/2019: Cessió Centre Cívic
 • 140/2019: Cessió de material
 • 141/2019: Convocatòria ple extraordinari
 • 142/2019: Aprovació pla de verificació d’activitats comunicades
 • 143/2019: Assabentat activitat ramadera
 • 144/2019: Convocatòria ple ordinari
 • 145/2019: Llicència urbanística X2019000139
 • 146/2019: Cessió de material
 • 147/2019: Cessió de material
 • 148/2019: Cessió de Centre Cívic
 • 149/2019: Cessió d’Espai Cobert
 • 150/2019: Cessió d’Espai Cobert
 • 151/2019: Cessió de El Refugi
 • 152/2019: Llicència urbanística X2019000176
 • 153/2019: Aprovació de despeses mes d’octubre
 • 154/2019: Aprovació pla de seguretat desplegament microinfraestructura fibra òptica
 • 155/2019: Retorn fiança runes
 • 156/2019: Aprovació calendari fiscal 2020
 • 157/2019: Cessió camp de futbol
 • 158/2019: Aprovació sol·licitud subvenció PUOSC
 • 159/2019: Cessió Centre Cívic
 • 160/2019: Adjudicació edició llibre sobre Tavèrnoles
 • 161/2019: Llicència urbanística X2019000188
 • 162/2019: Adjudicació manteniment de camins del pla municipal de prevenció d’incendis forestals
 • 163/2019: Atorgament subvencions a les famílies – tractaments terapèutics
 • 164/2019: Atorgament subvencions a les famílies – mobilitat joves
 • 165/2019: Atorgament subvencions a les famílies –suport escolaritat
 • 166/2019: Cessió Centre Cívic
 • 167/2019: Cessió Centre Cívic
 • 168/2019: Cessió de El Refugi
 • 169/2019: Llicència urbanística X2019000198
 • 170/2019: Atorgament subvenció directe a Fundació Sant Tomàs
 • 171/2019: Atorgament subvenció directe a Associació de Pessebristes de Tavèrnoles
 • 172/2019: Aprovació sol·licitud subvenció ACA
 • 173/2019: Aprovació de despeses mes de novembre
 • 174/2019: Convocatòria ple extraordinari
 • 175/2019: Autorització de pas marxa cicloturista
 • 176/2019: Llicència urbanística X2019000202
 • 177/2019: Llicència urbanística X2019000199
 • 178/2019: Llicència urbanística X2019000210
 • 179/2019: Cessió de material
 • 180/2019: Cessió de local
 • 181/2019: Aprovació de certificacions obra microinfraestructura per a fibra òptica
 • 182/2019: Delegació al consell comarcal per redacció pla d’usos del Pantà de Sau
 • 183/2019: Assabentat activitat
 • 184/2019: Aprovació de despeses mes de desembre

 

Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:25