Resolucions alcaldia 2021

 • 1/2021: Assabentat comunicació activitat equina
 • 2/2021: Assabentat comunicació activitat ramadera
 • 3/2021: Aprovació despeses mes de desembre
 • 4/2021: Renúncia de subvencions del catàleg de la Xarxa Local 2020 de la Diputació
 • 5/2021: Rectificació error en decret 4/2021
 • 6/2021: Aprovació conveni per servei bibliobús
 • 7/2021: Llicència urbanística X2020000216
 • 8/2021: Aprovació certificació núm. 5 de l’obra “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 9/2021: Convocatòria ple extraordinari
 • 10/2021: Llicència urbanística X2020000226
 • 11/2021: Llicència urbanística X2020000237
 • 12/2021: Suspensió ple extraordinari
 • 13/2021: Convocatòria ple ordinari gener
 • 14/2021: Convocatòria ple extraordinari
 • 15/2021: Aprovació liquidació cànon empresa Cassa
 • 16/2021: Llicència urbanística X2020000269
 • 17/2021: Llicència urbanística X2020000170
 • 18/2021: Llicència urbanística X2021000020
 • 19/2021: Llicència urbanística X2020000279
 • 20/2021: Atorgament subvenció Institut Jaume Callís
 • 21/2021: Aprovació liquidació definitiva finançament “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 22/2021: Conveni per la cessió d’una porció de terreny de la finca del Jutglar i connexió a clavegueram
 • 23/2021: Renúncia de subvenció del catàleg de la Xarxa Local 2020 de la Diputació
 • 24/2021: Acceptació de l’ajut del programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”
Darrera actualització: 15.02.2021 | 18:39