Resolucions alcaldia 2022

 • 1/2022: Aprovació factura
 • 2/2022: Concessió drets funerari de nínxol
 • 3/2022: Atorgament subvenció directa Institut Jaume Callís
 • 4/2022: Canvi titularitat de nínxol
 • 5/2022: Llicència urbanística X2021000297
 • 6/2022: Convocatòria ple ordinari
 • 7/2022: Autorització de pas ral·li
 • 8/2022: Autorització activitat Pla de Savassona
 • 9/2022: Denegació activitat Pla de Savassona
 • 10/2022: Cessió Centre Cívic
 • 11/2022: Cessió de material
 • 12/2022: Renúncia subvencions catàleg xarxa local 2021 de la Diputació de Barcelona
 • 13/2022: Aprovació certificació núm. 3 obra reurbanització c. de l’Església
 • 14/2022: Aprovació de despeses mes de gener
 • 15/2022: Rectificació dades llicència urbanística X2021000297
 • 16/2022: Aprovació sol·licituds subvencions catàleg xarxa local 2022 de la Diputació de Barcelona
 • 17/2022: Adjudicació contracte redacció projecte del carrer del mig
 •  
Darrera actualització: 21.03.2022 | 12:20