Resolucions Alcaldia 2023

Número Data Òrgan o departament Document
2023DECR000002 12/01/2023 ALCALDIA DEC ASSABENTAT ACTIVITAT 02012023
2023DECR000001 12/01/2023 ALCALDIA DEC PROPOSTA DE DESIGNACIO TREBALLADOR MUNICIPAL MEMBRE TRIBUNAL PROCES DE SELECCIO 02012023
2023DECR000003 24/01/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA PLE SESSIO ORDINARIA 30 DE GENER DE 2023 19012023
2023DECR000004 27/01/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 27012023
2023DECR000008 02/02/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 27012023
2023DECR000007 02/02/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 27012023
2023DECR000006 02/02/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES GENER 01022023
2023DECR000005 02/02/2023 ALCALDIA DEC TARGETA APARCAMENT  01022023
2023DECR000009 09/02/2023 ALCALDIA DEC SOL.LICITUD SUBVENCIONS CATALEG 02022023
2023DECR000013 13/02/2023 ALCALDIA DEC ADMESOS I EXCLOSO SELECCIO AUXILIAR ADMINISTRATIU 13022023
2023DECR000012 13/02/2023 ALCALDIA DEC ADMESOS I EXCLOSOS PROCES SELECCIO LLOC TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIVA 03022023
2023DECR000011 13/02/2023 ALCALDIA DEC ADMESOS I EXCLOSOS PROCES SELECCIO ARQUITECTE MUNICIPAL 09022023
2023DECR000010 13/02/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL  13022023
2023DECR000014 17/02/2023 ALCALDIA DEC AUTO PAS 02022023
2023DECR000019 20/02/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 20022023
2023DECR000018 20/02/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL  17022023
2023DECR000017 20/02/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 20022023
2023DECR000016 20/02/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 20022023
2023DECR000015 20/02/2023 ALCALDIA DEC DEVOLUCIO AVAL  20022023
2023DECR000021 28/02/2023 ALCALDIA DEC CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL FIX 23022023
2023DECR000020 28/02/2023 ALCALDIA DEC AUTO PAS 27022023
2023DECR000023 04/03/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES FEBRER 03032023
2023DECR000022 04/03/2023 ALCALDIA DEC SOL.LICITUD DE SUBVENCIO RECUPERACIO POU 03032023
2023DECR000027 09/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 07032023
2023DECR000026 09/03/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 07032023
2023DECR000025 09/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 08032023
2023DECR000024 09/03/2023 ALCALDIA DEC DEVOLUCIO AVAL 09032023
2023DECR000033 16/03/2023 ALCALDIA DEC AUTO ACTIVITAT 10032023
2023DECR000032 16/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 13032023
2023DECR000031 16/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 10032023
2023DECR000030 16/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 15032023
2023DECR000029 16/03/2023 ALCALDIA DEC CONSULTA PUBLICA PREVIA MP POUM FUSSIMANYA 16032023
2023DECR000028 16/03/2023 ALCALDIA DEC NOMENAMENT FUNCIONARI DE CARRERA ARQUITECTE MUNICIPAL 13032023
2023DECR000035 21/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 20032023
2023DECR000034 21/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 20032023
2023DECR000038 23/03/2023 ALCALDIA DEC PAGAMENT DEUTES PENDENTS I AVÍS DE SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT 10022023
2023DECR000037 23/03/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22032023
2023DECR000036 23/03/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22032023
2023DECR000043 24/03/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO BASES I CONVOCATORIA PROCES SELECCIO PLA OCUPACIO 23032023
2023DECR000042 24/03/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22032023
2023DECR000041 24/03/2023 ALCALDIA DEC CONVOCATORIA SUBV.MOBILITAT JOVES 2023 24032023
2023DECR000040 24/03/2023 ALCALDIA DEC CONVOCATORIA SUBV. SUPORT DEPENDENCIA 2023 24032023
2023DECR000039 24/03/2023 ALCALDIA DEC CONVOCATORIA SUBV. SUPORT TRACTAMENTS TERAPEUTICS 2023 24032023
2023DECR000044 27/03/2023 ALCALDIA DEC CONVOCATORIA SUBV. SUPORT ESCOLARITAT 2023 24032023
2023DECR000045 30/03/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 29032023
2023DECR000047 04/04/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES MARÇ 03042023
2023DECR000046 04/04/2023 ALCALDIA DEC CESSIO ESPAIS ELECTORALS 04042023
2023DECR000052 18/04/2023 ALCALDIA DEC AUTO PAS 12042023
2023DECR000051 18/04/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 14042023
2023DECR000050 18/04/2023 ALCALDIA DEC BAIXA PADRO 17042023
2023DECR000049 18/04/2023 ALCALDIA DEC APROV LIQUIDACIO PRESSUPOST 2022 17042023
2023DECR000048 18/04/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL 14042023
2023DECR000054 20/04/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CERTIFICACIO OBRES URBANITZACIO CARRER DEL MIG 20042023
2023DECR000053 20/04/2023 ALCALDIA DEC ADMESOS PROCES DE SELECCIO SUPORT BRIGADA 20042023
2023DECR000059 25/04/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 24042023
2023DECR000058 25/04/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 24042023
2023DECR000057 25/04/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 24042023
2023DECR000056 25/04/2023 ALCALDIA DEC CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 20042023
2023DECR000055 25/04/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA 02052023
2023DECR000060 27/04/2023 ALCALDIA DEC INCOACIO COMPTE GENERAL 2022 26042023
2023DECR000061 28/04/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 27042023
2023DECR000062 04/05/2023 ALCALDIA DEC INCOACIO DISCIPLINA URBANISTICA I PARALITZACIO OBRES 24042023
2023DECR000063 06/05/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES ABRIL 02052023
2023DECR000064 08/05/2023 ALCALDIA DEC AUTO ACAMPADA I CAMP DE FUTBOL 08052023
2023DECR000065 09/05/2023 ALCALDIA DEC SOL SUBVENCIO REDACCIO PLANS SEQUERA 09052023
2023DECR000068 11/05/2023 ALCALDIA DEC APROV SUBV I CONVENI 08052023
2023DECR000067 11/05/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 09052023
2023DECR000066 11/05/2023 ALCALDIA DEC INCOACIO COMPTE PATRIMONI 2022 09052023
2023DECR000069 15/05/2023 ALCALDIA DEC ALTA SERVEIS AOC VIA OBERTA 15052023
2023DECR000071 16/05/2023 ALCALDIA DEC CONVENI ADRINOC 2023-2027
2023DECR000070 16/05/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 16052023
2023DECR000073 19/05/2023 ALCALDIA DEC INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIO 19052023
2023DECR000072 19/05/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO EXPEDIENT CONTRACTE SERVEIS DE NETEJA 19052023
2023DECR000074 21/05/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 19052023
2023DECR000075 22/05/2023 ALCALDIA DEC AUTO PAS 19052023
2023DECR000077 25/05/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 23052023
2023DECR000076 25/05/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 23052023
2023DECR000083 01/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO ESPAIS I CARTELLS 01062023
2023DECR000082 01/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 31052023
2023DECR000081 01/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO ESPAI COBERT 31052023
2023DECR000080 01/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 31052023
2023DECR000079 01/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO ESPAIS CAMPANYA I COL.LOCACIO BANDEROLES 01062023
2023DECR000078 01/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO ESPAIS I COL.LOCACIO CARTELLS 01062023
2023DECR000084 02/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 02062023
2023DECR000087 06/06/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES MAIG 02062023
2023DECR000086 06/06/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 06062023
2023DECR000085 06/06/2023 ALCALDIA DEC CONVOCATORIA SESSIO EXTRAORDINARIA 02062023
2023DECR000089 07/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 07062023
2023DECR000088 07/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 07062023
2023DECR000090 08/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 07062023
2023DECR000091 13/06/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA CONSTITUCIO AJUNTAMENT 09062023
2023DECR000092 16/06/2023 ALCALDIA DEC APROV CONVENI 14062023
2023DECR000096 22/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 20062023
2023DECR000095 22/06/2023 ALCALDIA DEC AUTO CASAL ESTIU 16062023
2023DECR000094 22/06/2023 ALCALDIA DEC NOMENAMENTS TINENTS D'ALCALDE 21062023
2023DECR000093 22/06/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA  22062023
2023DECR000097 26/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 26062023
2023DECR000101 29/06/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CONVENI TREBALL I FORMACIO 26062023
2023DECR000100 29/06/2023 ALCALDIA DEC AUTO FILMACIO MYWAY PRODUCTIONS 28062023
2023DECR000099 29/06/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 22062023
2023DECR000098 29/06/2023 ALCALDIA DEC SOL SUBVENCIO COMERÇ RURAL NEXTGENERATION-DIBA 28062023
2023DECR000103 05/07/2023 ALCALDIA DEC DECLARACIO D'ADJUDICACIO DESERTA 29062023
2023DECR000102 05/07/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES JUNY 30062023
2023DECR000104 06/07/2023 ALCALDIA DEC DELEGACIO DE COMPETENCIES 06072023
2023DECR000106 07/07/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 07072023
2023DECR000105 07/07/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA 07072023
2023DECR000107 13/07/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 11072023
2023DECR000109 21/07/2023 ALCALDIA DEC CONVOCATORIA PLE I ORDRE DEL DIA SESSIO ORDINARIA 20072023
2023DECR000108 21/07/2023 ALCALDIA DEC SUSPENSIO TRAMITACIO PEU 20072023
2023DECR000114 25/07/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 24072023
2023DECR000113 25/07/2023 ALCALDIA DEC CONTRACTE SERVEIS ENGINYERIA MUNICIPAL 20072023
2023DECR000112 25/07/2023 ALCALDIA DEC US VESTIDORS CF 21072023
2023DECR000111 25/07/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST 2_2023 21072023
2023DECR000110 25/07/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 24072023
2023DECR000116 27/07/2023 ALCALDIA DEC BAIXA OFICI 25072023
2023DECR000115 27/07/2023 ALCALDIA DEC OBERTURA PISICNA 25072023
2023DECR000119 07/08/2023 ALCALDIA DEC DEVOLUCIO AVAL I APROVACIO ESTAT DE COMPTES 04082023
2023DECR000118 07/08/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES JULIOL 04082023
2023DECR000117 07/08/2023 ALCALDIA DEC MODIFICACIO LLICENCIA URBANISTICA 04082023
2023DECR000120 23/08/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 21082023
2023DECR000121 27/08/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 25082023
2023DECR000122 29/08/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 28082023
2023DECR000124 05/09/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 05092023
2023DECR000123 05/09/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES AGOST 04092023
2023DECR000125 07/09/2023 ALCALDIA DEC CANVI TITULAR NINXOLS 05092023
2023DECR000126 14/09/2023 ALCALDIA DEC INICI EXPEDIENT FORMACIO ORDENANÇA MUNICIPAL ORPIME 08092023
2023DECR000127 20/09/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL  13092023
2023DECR000132 26/09/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 08092023
2023DECR000131 26/09/2023 ALCALDIA DEC SOL SUBVENCIO CULTURA OSIC 22092023
2023DECR000130 26/09/2023 ALCALDIA DEC SOL.LICITUD DE SUBVENCIO ACA SUBMINISTRAMENT EN BAIXA I DIGITALITZACIO 21092023
2023DECR000129 26/09/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 22092023
2023DECR000128 26/09/2023 ALCALDIA DEC APROV CONVENI 22092023
2023DECR000134 28/09/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 28092023
2023DECR000133 28/09/2023 ALCALDIA DEC AUTO ACTIVITAT SAVASSONA 27092023
2023DECR000137 02/10/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES SETEMBRE 02102023
2023DECR000136 02/10/2023 ALCALDIA DEC CESSIO SALA POLIVALENT 02102023
2023DECR000135 02/10/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL  DIA SESSIO EXTRAORDINARIA 9 D'OCTUBRE DE 2023  02102023
2023DECR000139 04/10/2023 ALCALDIA DEC APROV LIQUIDACIO TRIBUTARIA ERROR TITULAR FRANJA INCENDIS 03102023
2023DECR000138 04/10/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 04102023
2023DECR000141 10/10/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CONVENI CEO 05102023
2023DECR000140 10/10/2023 ALCALDIA DEC ASSABENTAT INICI ACTIVITAT NUCLI ZOOLOGIC 09102023
2023DECR000145 18/10/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 16102023
2023DECR000144 18/10/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 17102023
2023DECR000143 18/10/2023 ALCALDIA DEC AUTO PAS 17102023
2023DECR000142 18/10/2023 ALCALDIA DEC AUTO PAS 17102023
2023DECR000150 24/10/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO 30 D'OCTUBRE  22102023
2023DECR000149 24/10/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 23102023
2023DECR000148 24/10/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CERTIFICACIO NUM.2 23102023
2023DECR000147 24/10/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 20102023
2023DECR000146 24/10/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 24102023
2023DECR000155 02/11/2023 ALCALDIA DEC CONTRACTE MANTENIMENT I ASSISTENCIA TECNICA 30102023
2023DECR000154 02/11/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 30102023
2023DECR000153 02/11/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 02112023
2023DECR000152 02/11/2023 ALCALDIA DEC RECTIFICACIO 02112023
2023DECR000151 02/11/2023 ALCALDIA DEC RECTIFICACIO 02112023
2023DECR000157 06/11/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIO DIRECTA 03112023
2023DECR000156 06/11/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES OCTUBRE 06112023
2023DECR000159 10/11/2023 ALCALDIA DEC AUTO PAS 07112023
2023DECR000158 10/11/2023 ALCALDIA DEC SOL SERVEI BUSTIA ETICA 09112023
2023DECR000160 13/11/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CARTA DE SERVEIS 10112023
2023DECR000162 14/11/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CERTIFICACIO 3 10112023
2023DECR000161 14/11/2023 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 13112023
2023DECR000165 16/11/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 16112023
2023DECR000164 16/11/2023 ALCALDIA DEC CONTRACTE OBRES CAIXES CDU CARRER DEL MIG 16112023
2023DECR000163 16/11/2023 ALCALDIA DEC CESSIO PEANA 15112023
2023DECR000166 17/11/2023 ALCALDIA DEC ACCEPTACIO I REDISTRIBUCIO PE AUTONOMIA LOCAL 16112023
2023DECR000167 22/11/2023 ALCALDIA DEC CESSIO PEANA 21112023
2023DECR000168 27/11/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES ARRANJAMENTS DE CAMINS MUNICIPALS 27112023
2023DECR000169 01/12/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES NOVEMBRE 01122023
2023DECR000171 02/12/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS ESCOALRITAT II 27112023
2023DECR000170 02/12/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS 24112023
2023DECR000174 03/12/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS ESCOLARITAT I 27112023
2023DECR000173 03/12/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS FAMILIES SUPORT A LA DEPENDENCIA 01122023
2023DECR000172 03/12/2023 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS TRACTAMENTS TERAPEUTICS 01122023
2023DECR000176 11/12/2023 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA 07122023
2023DECR000175 11/12/2023 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 11122023
2023DECR000177 19/12/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CERTIFICACIO 5 CARRER DEL MIG 18122023
2023DECR000179 21/12/2023 ALCALDIA DEC ACCEPTACIO CONDICIONS ESETDIBA 20122023
2023DECR000178 21/12/2023 ALCALDIA DEC ACCEPTACIO SUBVENCIO PPI 2024 21122024
2023DECR000181 23/12/2023 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 21122023
2023DECR000180 23/12/2023 ALCALDIA DEC APROVACIO CERTIFICACIO 6 DEL CARRER DEL MIG 22122023
2023DECR000184 29/12/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES DESEMBRE 29122023
2023DECR000183 29/12/2023 ALCALDIA DEC APROV DESPESES DESEMBRE 29122023
2023DECR000182 29/12/2023 ALCALDIA DEC APROV MODIF PRESSUPOST 4/2023 29122023
Darrera actualització: 9.01.2024 | 10:53