ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 - TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.

Darrera actualització: 23.01.2020 | 12:25