ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 - TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.

Darrera actualització: 3.01.2024 | 11:23